5 års garanti på kulelagre ved bruk av vår omformer  
Kulelagerhaverier forårsaket av elektromagnetiske forstyrrelser fra frekvensomformere er et vanlig problem ved motorstyringer. I verste fall leder de til dyre driftstopp. Vi tar dette på alvor og fabrikken gir deg derfor 5 års garanti på kulelagerhavari ved kjøp av våre omformere.

Let´s walk the talk!
Hovedargumentet er at våre omformere ikke gir opphav til lagerstrømmer. Vi ser dette som ett ypperlig tilfelle til å skape trygghet og gjøre fordelene ved bruk av våre omformere enda større. 
Å gi 5 års garanti er noe helt nyt og fullt mulig når det gjelder denne nye teknikk for turtalls regulering av elmotorer.

Ren og sikker elmiljø
Våre frekvensomformere sender som bekjent ut en ren sinus-spenning til motoren. Dette innebærer at det voksende problem med lagerstrømmer nå er eliminert. Faren for uønskede driftstopp som følge av dette er nå eliminert. Og på kjøpet har ditt valg av frekvensomformer bidratt til et renere og sikrere elmiljø.

Har du spørsmål?
Du er velkommen til å ta kontakt med Hans Petter Madsen på telefon 98209801 om du har spørsmål eller ønsker å vite mer om garantien eller produktene.

   

Vilkår for garantien
Produsenten garanterer att deres omformere ikke forårsaker elektromagnetisk erosjon på kulelagre i elmotorer som styres av deres omformere i løpet av en tid på 5 år fra leveransen av omformeren.

Ved påberopelse av garantien ligger det på brukerens ansvar å eventuelt demontere motor, samt sørge for en upartisk analyse av forholdene. Dersom våre omformere har forårsaket lagerskade besørger produsenten av omformeren kostnadsfri utskifting av elmotor eller lager (installasjon inngår ikke) I tillegg å erstatte brukerens kostnader til analysen med maksimalt 5000 kroner.

Garantien omfatter ikke
Motorer som har vært i drift før installasjon av vår omformer.

Lagerskader som følge av andre årsaker enn av omformerens funksjon, som for eksempel utenforstående spenninger, elektrostatiske ladninger ol.

Skader på grunn av unormale driftsforhold eller at man ikke har fulgt monteringsanvisningen for omformerne.

Indirekte skader eller følgeskader, som driftsavbrudd, produksjonsbortfall, ut- og innmontering av elmotor eller utstyr.

Fraktkostnader.