Litt grunnleggende teknikk

 • Ulemper ved tradisjonelle frekvensomformere
 • Fordeler ved NFO sinus
 • Frekvensomformere har flere problemer, hvorav kanskje et av dem er det mest kjente - STØY. Produsentene av tradisjonelle frekvensomformere har hevdet at denne støyen ikke er så kritisk, og dessuten er det ingen ting å gjøre med den. Den kan ganske enkelt ikke fjernes, så vi får bare leve med den som best vi kan – dersom vi skal turtallsregulere våre motorer – og det vil vi jo.

  Firkantpulser ut fra en tradisjonell frekvensomformerHovedprinsippet for en tradisjonell frekvensomformer er at sinuskurven hakkes opp i mange små stykker, som i sin tur kan manipuleres med og derved endre motorens hastighet. Firkantpulsene ut fra en tradisjonell 400V omformer ligger på ca 560V. I tillegg kommer ”pikes” på toppen av denne puls. Toppen kan lett komme opp i omlag det dobbelte, altså over 1000 Volt ! Det er dette som skaper den kraftige støyen.

  I NFO sinus, benyttes en normal sinuskurve. Ingen høye spenninger eller firkantpulser som kan generere støy. Det er her den avgjørende forskjellen ligger. I tillegg, eller snarere som følge av denne sinuskurve, benyttes NFO, som betyr Naturlig Felt Orientering. Mange andre produsenter har forsøkt å lage sinuskurve ut til motoren, for da å erfare at de ikke lenger har kontroll over reguleringen av motoren. Ved å benytte begge disse to patenterte teknikker er imidlertid nå alle tidligere problemer løst. Det oppnås full kontroll over motoren i alle turtall og ved alle belastninger, uten støy, jordstrømmer og andre tidligere kjente problemer.

  Ulemper ved tradisjonelle frekvensomformere       Til toppen av siden

  1.  Støy

  1.1. Elektrisk støy i kabler (ledningsbunden emission), fører til forstyrrelser og enkelte ganger skader på fintfølende elektronisk utstyr.
  1.2. Radiostøy (utstrålende emission), fører til forstyrrelser og enkelte ganger skader på fintfølende elektronisk utstyr.
  1.3. Holder ikke EU’s EMC krav til installasjon i kontor og boligområder.
  1.4. Hørbar irriterende ulende og pipende støy fra motoren.

  2.  Strøm til jord og virkningsgradstap

  2.1. Varmgang i motoren som følge av redusert virkningsgrad i denne. Spesielt problem ved lave hastigheter, hvor motoren lett kan ta skade.
  2.2. Strømlekkasjer til jord medfører at jordfeilbryter ikke kan benyttes, og at sensitivt elektronisk utstyr kan ta skade eller forstyrres.
  2.3. Spenningsoverslag i motorens lagre fører til hyppige lagerhavarier, med tilhørende driftsstopp.
  2.4. Dårlig driftsøkonomi, på grunn av virkningsgradstap i alle ledd av applikasjonen, fra drossel til motor.

  3.  Isolasjonsproblemer

  3.1. Høyfrekvent switching gir glimming (partial dicharge), som i sin tur skaper ozon, som på sikt bryter ned isolasjonen i viklingene i motoren. Dette reduserer motorens levetid.

  4.  Installasjonsproblemer og kostnader.

  4.1. Kostnadskrevende installasjon med drossel, filter, spesialskjermede kabler, spesialskjermede servicebrytere, EMC skap, mm.
  4.2. Store begrensinger ved installasjon, da støyen øker kraftig ved økende avstand mellom omformer og motor.
  4.3. Plassering av omformeren skaper ofte et problem og blir et kompromiss mellom støy, kostnader og servicetilgjengelighet.

  5.  Problemer ved lave turtall

  5.1. Svakt motormoment ved lave turtall
  5.2. Kan ikke kjøres over lang tid på lavt turtall (under 15-20Hz)
  5.3. Kan ikke kjøres på svært lave turtall i det hele tatt

  Fordeler ved NFO sinus            Til toppen av siden

  1.  Støy

  1.1. Ingen elektrisk støy i kabler (ledningsbunden emission).
  1.2. Ingen radiostøy (utstrålende emission)
  1.3. Holder EU’s EMC krav til installasjon i kontor og boligområder.
  1.4. Ingen hørbar støy fra motoren.

  2.  Strøm til jord og virkningsgradstap

  2.1. Tradisjonelle omformere har en typisk virkningsgrad for omformeren på 97%. I tillegg kommer tap i drossel, filter og motor, som ikke oppgis. Disse tap er imidlertid betydelige. Både motor og drossel blir ofte meget varme, spesielt ved lavere hastigheter. NFO sinus trenger ingen drossel eller filter. Det er ingen strømmer til jord, og motoren har ikke noe ekstra virkningsgradstap. Dette fører til at den totale virkningsgrad i koplingen er på hele 96,3%, hvilket er mye bedre enn i en applikasjon med en tradisjonell omformer.
  2.2. Strømlekkasjer til jord er mindre enn 2mA, som oftest under 0,5mA. Kravet er mindre enn 30mA. Dette medfører at normal jordfeilbryter kan benyttes i applikasjonen.
  2.3. Ingen spenningsoverslag i motorens lagre.
  2.4. Best tenkelig driftsøkonomi, da det meste av virkningsgradstapet er fjernet.

  3.  Isolasjonsproblemer

  3.1. Ingen høyfrekvent switching som kan gi glimming (partial dicharge). Øker levetiden på motoren.

  4.  Installasjonsproblemer og kostnader.

  4.1. Billig installasjon da det ikke behøves hverken drossel, filter, skjermede kabler, spesialskjermede servicebrytere, eller EMC skap, mm.
  4.2. Ingen begrensinger ved installasjon. Plasser omformer hvor du måtte ønske.
  4.3. Ingen kompromiss ved plassering.

  5.  Problemer ved lave turtall

  5.1. Fullt motormoment ved alle turtall. Til og med ved stillestående motor.
  5.2. Kan kjøres så lenge man vil ved alle turtall uten å bli varm.
  5.3. Kan kjøres helt ned til 0Hz uten noen problemer.

  Til toppen av siden